Naamswijziging Alojzy Swinki

Beslissing

In de kwestie van Dhr. Alojzy Swinki geboren 24-05-1927 in het gebied Sypniewo prov.Sepolinski in stad Zlotow. Grudzinskich Street Nr. 3 Solliciteert voor de familienaam Swinka na Staniewskie.
Na overweging van de bovenstaande kwestie en rekening houdend met de bepalingen van artikel 3, lid 2. Het decreet van 10-11-1945 op de verandering en bepaling van namen en achternamen (Staatsblad 2001, punt 310), namelijk dat indien er een naam met waardigheid draagt en er geen recept is op grond van art. 7 van dit besluit.

Het besluit

Uit het portfolio van Dhr Alojzy Swinka om de nieuwe achternaam Swinka te veranderen in Staniewski, de vermelding van een wijziging van de achternaam in de bestanden van de burgerlijke staat van de geboorte van indiener, de juiste slogans in kennis stellen met registers van laks, register van fiscale registers, belastingautoriteiten en bijhouden van een strafregister (artikel 9 paragraaf. Van het decreet) om de naamsverandering bekend te maken op kosten van de indiener door middel van een ticket aan de Szezinski-koerier (artikel 9, lid L. van het decreet), waarbij de belasting van PLN 5,000,00 wordt betaald om de naam te wijzigen

decyzja. w sprawie Ob. Alojzego Swinki ur. 24-05-1927 w Sypniewie pow. Sepolinski zam. w Zlotow. ul Grudzinskich Nr. 3 ubiegajacego sie o ne nazwiska Swinka na Staniewskie.
Po rozpoznaniu powyzazej sprawy i biorac pod uwage pisy art.3 ust.2. Dekretu z dnia 10-11-1945r o zmianie i ustalani imion i nazwiek (Dz U.H.F.Nz poz. 310) a mianowicie ze petent nosi nazwisko ni cujace z godnoscia, i zo nie zachodza prez dy z art. 7 tegoz decretu.
Postassawiam
Ze zwolio ob Alojzemu Swince na zmiane rowego nazwska Swinka na Staniewski, zarzadic wpisania zpiany nazwiska do akt Stano Cywenego miejaca urodzenia petenta, zawiadomic wlasciwe sladze prowadzace ewidencja ludei, ewidencje wojekowa, wladze skarbowa i prowadzc rejestr karny ( art .9. ust .l.Dekretu ) podac do publicznej wiadomosci o dokonanej zmianic nazwiska na koszt petenta w drodze ogioszenia w kurierze S zezecinskim (art.9. ust. L. Dekretu ) pebzac oplate akarawa w kwocie zl. 5000 za neswonie na zmiane nazwicka